Wsparcie prawne dla podmiotów trzecich

Zdając sobie sprawę ze złożoności regulacji antydopingowych, gdzie prawo krajowe przeplata się z aktami prawa wewnętrznego oraz aktami prawa międzynarodowego świadczymy na rzecz naszych klientów usługi due diligence i compliance. Powyższe usługi w szczególności kierujemy do organizatorów współzawodnictwa sportowego, którzy chcą mieć pewność, że organizowane przez nich imprezy w pełni odpowiadają przepisom antydopingowym.