Reprezentacja w postępowaniach antydopingowych

Koronnym przedmiotem naszej działalności jest reprezentacja klientów w postępowaniach antydopingowych. Podmioty polskie reprezentujemy zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym natomiast o prawa i interesy klientów zagranicznych walczymy wyłącznie w postępowaniach międzynarodowych. W ramach postępowań międzynarodowych reprezentujemy klientów przed właściwymi organami międzynarodowych federacji sportowych oraz przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu z siedzibą w Lozannie. Ponadto, reprezentujemy sportowców przed organami właściwych agencji antydopingowych w postępowaniu o udzielenie wyłącznia dla celów terapeutycznych (TUE).