Prawo

W świadomości osób niezorientowanych w przepisach antydopingowych panuje przekonanie, iż prawny system antydopingowy sprowadza się w zasadzie do Światowego Kodeksu Antydopingowego i jest to jakoby jedyny istotny w tej materii dokument. Światowy Kodeks Antydopingowy jest węzłowym aktem prawa antydopingowego jednak nie jedynym. W Polsce walkę z dopingiem normują następujące regulacje międzynarodowe, jak i akty z poziomu ustawodawstwo krajowego:

  • Konwencja Antydopingowa Rady Europy sporządzona 16 listopada 1989 roku
  • Światowy Kodeks Antydopingowy przyjęty przez Światową Agencję Antydopingową w dniu 5 marca 2003 roku
  • Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r.
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
  • Polskie Przepisy Antydopingowe z dnia 23 października 2014 r.