Nasz zespół

Portal Doping and Sport jest platformą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom świata sportu związanym z wymaganiami jakie stawiają przed nim przepisy antydopingowe. Naszą misją jest dostarczenie najwyższej jakości usług prawnych w dziedzinie prawa antydopingowego i prowadzonych na jego podstawie postępowań.

Twórcami portalu jest zespół prawników Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman, która świadczy swoje usługi już od ponad 18 lat. Kancelaria z siedzibą w Polsce specjalizuje się w zakresie prawa sportowego w tym prawa antydopingowego, a naszym szczególnym powodem do dumy jest fakt, iż byliśmy prekursorami na polskim rynku w zakresie w/w specjalizacji. Dzięki temu obecnie zaufaniem obdarzyło nas wiele podmiotów ze środowiska sportowego.

Wspierając prawnie środowisko sportowe, posiadamy bogate doświadczenie w sprawach antydopingowych prowadzonych m.in. przed: organami krajowych związków sportowych, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) oraz krajowymi sądami arbitrażowymi. Tylko w ostatnim roku udzieliliśmy wsparcia kilkudziesięciu sportowcom, w tym olimpijczykom, doprowadzając również do oczyszczenia ich z zarzutów.

Obecnie, w związku z naszym bogatym doświadczeniem w postępowaniach prowadzonych na szczeblu międzynarodowym, za pośrednictwem portalu Doping and Sport chcemy wspierać podmioty świata sportu pochodzące z różnych jurysdykcji a załączone wspólną potrzebą pomocy w gąszczu przepisów antydopingowych.