Doradztwo Prawne

W ramach naszych usług doradzamy sportowcom, klubom sportowym, trenerom, agentom, krajowym związkom sportowym oraz międzynarodowym federacjom sportowym w zakresie prawa antydopingowego. Nasi eksperci przygotowują opinie prawne i ekspertyzy w oparciu o przedstawiony nam stan faktyczny i materiał dowodowy. Nasze analizy dotyczą zarówno toczących się już postępowań antydopingowych jak i sytuacji, które wymagają analizy prawnej na etapie poprzedzającym formalne wszczęcie postępowania.