Definicja dopingu według Światowego Kodeksu Antydopingowego

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Światowego Kodeksu Antydopingowego definicja „dopingu” obejmuje bardzo szeroki zakres zachowań, które określają to zjawisko.

Za doping w sporcie uznane jest:

Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej  zawodnika,

– Użycie lub próba użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej,

Unikanie, odmowa lub niestawienie się w punkcie poboru próbki ,

Naruszenie odpowiednich wymagań określających dostępność zawodnika na badaniach poza zawodami,

Manipulowanie lub próba manipulowania podczas dowolnej części kontroli antydopingowej,

Posiadanie substancji zabronionych i metod zabronionych,

Handel lub próba handlowania dowolnymi substancjami zabronionymi lub metodami zabronionymi,

– Podawanie lub próba podawania zawodnikowi podczas zawodów dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej lub podawanie lub próba podawania zawodnikowi poza zawodami dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej, które są zabronione poza zawodami,

Współudział – pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, podżeganie, ukrywanie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się z naruszeniem przepisów antydopingowych lub próbą ich naruszenia,

– Zabroniony związek – np. zawodnika lub innej osoby podlegającej organizacji antydopingowej w ramach ich obowiązków zawodowych lub związanych ze sportem z dowolną osobą z personelu pomocniczego zawodnika, która jeżeli podlegając władzy organizacji antydopingowej odbywa karę wykluczenia.

Udostępnij:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter