Raport WADA za 2016 r.

W czwartek 24 sierpnia 2017 r. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opublikowała raport ze swojej działalności za 2016 rok.

Obszerny 84-stronnicowy dokument zawiera nie tylko podsumowanie osiągnięć Agencji, ale również wytyczne i plany na kolejny rok. Autorzy dokumenty już na wstępie nie ukrywają, że poważnym bodźcem dla intensyfikacji prac WADA w 2016 r. oraz najbliższej przyszłości były opublikowane w ubiegłym roku wyniki raportu dr Richarda McLarena w sprawie tzw. rosyjskiej afery dopingowej. Wydarzenie to zostało określone mianem jednego z najbardziej destabilizujących świat sportu wydarzeń ostatnich czasów. Odpowiedzią na wspomniany incydent było m.in. zaproponowanie i wdrożenie systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblower Program and Policy). Do innych osiągnięć i zarazem kierunków rozwoju WADA w przyszłości należy zwiększanie poziomu ochrony danych osobowych sportowców (w szczególności przed atakami w cybernetycznymi), powołanie Governance Working Group, która ma zapewnić niezależności systemu antydopingowego od organizacji sportowych i rządów narodowych oraz podwyższanie standardów procedury akredytacyjnej dla laboratoriów. Jak wynika z raportu, w 2016 r. WADA skupiła się także na rozwoju możliwości dochodzeniowych/śledczych Agencji, badaniach nad rozwojem programu paszportu biologicznego sportowców oraz na zapewnieniu funkcjonowania programu kontroli antydopingowej ADAMS w sposób technicznie sprawny i bezpieczny.

W raporcie można znaleźć garść ciekawych informacji dotyczących m.in. stażu zawodowego i rozmieszczenia pracowników WADA na świecie. Nie powinno dziwić, że lwia część pracowników znajduje się w Kanadzie tj. siedzibie Agencji. Jak wynika ze statystyk, w 2016 r. WADA została poinformowana i poddała analizie 2.537 decyzji natomiast złożyła odwołanie zaledwie w dwudziestu przypadkach. W dziesięciu z nich Sąd Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) uwzględnił apelację WADA, jedną apelację odrzucił a jedną oddalił, dalsze dwie apelacje zostały uwzględnione przez narodowe organy odwoławcze, trzy sprawy wciąż toczą się przed CAS a kolejne trzy spory zostały rozwiązane w systemie pozasądowym.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pod poniższym linkiem:

Raport WADA za 2016 r.

Udostępnij:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter